Norsk Medietilsyn om fortolkning i pressen af deres undersøgelse

det bliver ofte sort / hvidt, men her går det Norske Medie tilsyn ind og justerer pressen tolkning.

læs artiklen

 

Og så den ikke for optimistiske konklusion (google translated):

Undersøgelsen er også en af ​​de få internationale studier, der har undersøgt omfanget af computerspil og problematiske videospil adfærd i et repræsentativt udsnit af unge. Resultaterne viser, at kraftig brug, er særligt problematisk brug af spil og spil relateret til en række negative faktorer i livet for unge . Det er dog stadig uklart, om sådanne faktorer er årsagen eller virkningen af ​​spil. Fremtidige forløbsundersøgelser, hvor de samme unge bliver spurgt flere gange for at kunne svare på dette.

 

 

This entry was posted in god or bad. Bookmark the permalink.

Comments are closed.